Hjälp mig hjälpa

 

Jag heter Mona Zephir, kommer från Haiti men har bott i Sverige i många år. Jag har tillsammans med mina vänner och min familj startat Min barndom. Läs mer om oss här.

Haiti är ett fattigt land.Det har drabbats av flera naturkatastrofer.Jordbävningen i 2010 mätte 7.8 på Richterskalan. Enligt landets premiärminister dödades 200 000 människor ca 300 000 skadades. Jordbävningen räknas som en av de allvarligaste naturkatastroferna i modern tid.
Orkanen Mattew 2016 tog mer än 1000 liv och ödelade stora områden.
Barnen drabbades värst.
Hjälp mig hjälpa till självhjälp
gåvokort

Haiti is a poor country. It has suffered from several natural disasters. Haiti was hit by an Earthquake in 2010 it measured 7.8 on the Richter scale. According to the country’s prime minister, 200,000 people were killed and about 300,000 people were injured. The earthquake is considered one of the most serious natural disasters in modern times.
Hurricane Mattew 2016 took more than 1,000 lives and devastated large areas.
The children were worst affected.
Help me help to self-help
gift carts