Vilka är vi?


Jag är Mama Mona 🙂
Jag kom till Sverige i maj 1991 från Haiti. Då var jag 29 år. På Haiti hade jag arbetat på en textilfabrik. Det första jag gjorde i Sverige var att lära mig svenska på SFI. Sedan fick jag arbete som lokalvårdare på kooperativ städtjänst. Efter ett antal år bytte jag arbetsgivare och började på kommunalarbetarförbundet också där som lokalvårdare. Jag började studera till undersköterska när mina barn blev stora.
På fritiden är jag aktiv i olika föreningar till exempel hyresgästföreningen, Haitikommittén. Jag sjunger också i kör i kyrkan och tycker om att gå långpromenad.
Jag kommer från en fattig familj och hade en svår uppväxt. Det var ingen självklarhet på Haiti att få gå i skolan och fortsätta studera. Men det kostade pengar och det var inte lätt.
Men utbildning och undervisning är nyckeln till framtiden.
Haiti har drabbats av flera naturkatastrofer.Till exempel jordbävningen 2010 och orkanen 2016.
Barnen drabbas hårdast.
Jag vill kunna hjälpa utan att pengar försvinner till mellanhänder.
Idag samarbetar jag med föreningen Haitikommittén i Sverige. Jag åker till Haiti vart annat år och ser direkta behov där jag vill hjälpa.
Det är anledningen att jag startade den här sidan. Förra året träffade jag med Bernade Leonidas, hon är också från Haiti och after vi har pratat vi märker att vi har mer I gemensamt än att vi kommer från samma land. Vi både brinner för att hjälpa fattiga barn I vårt hemland.
Allt arbete är ideellt under fliken Tack ser ni namn på de som de bidrar.

Anita Santesson och Lars Farago är också med i föreningen Min barndom.

De arbetar med kultur.

”Innan vi  lärt känna Mona visste vi väldigt lite om Haiti. Det är ett mycket speciellt land med mycket kultur men också stora problem. Historien, politiken och naturkatastroferna har gjort det svårt för människorna.  Det känns fint att kunna hjälpa till men vi behöver nå ut till fler. Utbildning och Hjälp till självhjälp är oerhört viktigt. Vi litar helt och fullt på Mona och vet att hon ibland tar stora risker för att kunna hjälpa barnen. Varje krona hjälper!”

Anita