Skolstart

Hej Alla vänner!
Idag har jag stort glädje att meddela er att barnen i skolan i Delat mår bra.
Jordbävning hade skakat några hus i byn. Och många bönder hade förlorat det som de hade sått. De har inte blivit skadade fysisk. Snart börjar skolan igen.
Minbarndoms vision är att hjälpa deras barn att få grundundervisning.
Barnens föräldrar har skickat sina hälsningar.
Varma hälsningar

Mona Zephir