Skolstart

Hej Alla vänner!
Idag har jag stort glädje att meddela er att barnen i skolan i Dela mår bra.
Jordbävning hade skakat några hus i byn. Och många bönder hade förlorat det som de hade sått. Fysisk hade de inte skadat. Snart börjar skolan igen.

Minbarndoms vision är att hjälpa deras barn att få grundundervisning. De är tolv stycken som får skolan för varje år.
Barnens föräldrar har skickat sina hälsningar.
Varma hälsningar

Mona Zephir