Hjälp till självhjälp

Vi har påbörjat ett nytt projekt med hjälp till självhjälp. Sex familjer har fått ett bidrag att köpa en get, kycklingar samt plantera mangoträd. Detta för att få getmjölk, så småningom ägg och frukt.