Tack

Ett stort tack till Anders Gylfors, Nadja Matilda, Minbarndoms nya bidrags givare
må ni välsignad
Hälsningar
Anita Santesson, Lars Farago och Mona Zephir

Un grand merci à Anders Gylfors et Nadja Matilda, des nouveaux supporteurs.
Que Dieu vous benisse
Salutation de
Anita Santesson, Lars Farago et Mona Zephir