Skolstart

Hej Alla vänner!
Idag har jag stort glädje att meddela er att barnen i skolan i Delat mår bra.
Jordbävning hade skakat några hus i byn. Och många bönder hade förlorat det som de hade sått. De har inte blivit skadade fysisk. Snart börjar skolan igen.
Minbarndoms vision är att hjälpa deras barn att få grundundervisning.
Barnens föräldrar har skickat sina hälsningar.
Varma hälsningar

Mona Zephir

Nya bidragsgivare

Hej Minbarndoms vänner!
Minbarndom har stort glädje att välkomna våra nya månadsgivare: Geta Karplid och Filip Zephir.
Anita Santesson, Lars Forago och jag Mona Zephir tackar er så mycket.

Minbarndom har skaffat nya klädsätt till dem tio eleverna som vi stödjer med skolavgifter varje år.
Det är tack vare en bidragsgivare Marie Yolaine Francoiss idé!
Ni är välkomna med förslag som kan leda Minbarndom vidare.

Minbarndoms ambition är att följa dem där barnen tills högstadiet.
Med vänliga hälsningar

Anita, Lars och Mona.

Tack

Jag vill tacka alla bidragsgivare, som stödjer Minbarndom för att kunna betala skolavgifter till 10 barn i byn Delate i Petit- Goâve på Haïti sedan år 2019 -2020. Vi hoppas på att vi ska kunna fortsätta att hjälpa dessa barn.
Det är fem flickor och fem pojkar. Skolundervisning är det bästa för barnen. Ni kan swisha på 0727645007.
Varma hälsningar
Mona

Je dis un grand merci á tous nos supporteurs qui nous ont aidé á payer une année scolaire pour ses dix enfants á la province de Delate á Pete-Goâve en Haïti.
depuis l´année 2019 -2020. Nous espèrons de bien vouloir continuer á leurs supporter.
L ´instruction scolaire est le plus important pour ces enfants.
Ils sont cinq filles et cinq garcons.
Vous pouvez me contacter sur mon courrier électronique qui est
petitanfents06@yahoo.com.
Mes salutations chaleureuses

Mona