Tack

Jag vill tacka alla bidragsgivare, som stödjer Minbarndom för att kunna betala skolavgifter till 10 barn i byn Delate i Petit- Goâve på Haïti sedan år 2019 -2020. Vi hoppas på att vi ska kunna fortsätta att hjälpa dessa barn.
Det är fem flickor och fem pojkar. Skolundervisning är det bästa för barnen. Ni kan swisha på 0727645007.
Varma hälsningar
Mona

Je dis un grand merci á tous nos supporteurs qui nous ont aidé á payer une année scolaire pour ses dix enfants á la province de Delate á Pete-Goâve en Haïti.
depuis l´année 2019 -2020. Nous espèrons de bien vouloir continuer á leurs supporter.
L ´instruction scolaire est le plus important pour ces enfants.
Ils sont cinq filles et cinq garcons.
Vous pouvez me contacter sur mon courrier électronique qui est
petitanfents06@yahoo.com.
Mes salutations chaleureuses

Mona